Na kursie trenerskim będzie uczył jak zarządzać procesem grupowym, ewaluacji szkoleń, metodologii nauczania dorosłych i technik warsztatu trenerskiego, Certyfikowany Trener Biznesu ACI z najwyższego poziomu Konsultanta, coach, konsultant biznesowy, praktyk zarządzania zasobami ludzkimi. Doktorant w Instytucie Psychologii UG. Wykładowca kliku wyższych uczelni w zakresie zarządzania HR.