CERTYFIKAT

Kurs Trenera Biznesu jest akredytowany przez MEN decyzją nr 47/2017 z dnia 22 marca 2017r.
Kończąc kurs można podejść do egzaminu i uzyskać międzynarodowy certyfikat trenera biznesu
American Certification Institute.

American Certification Institute działający od 1999 roku jest jedną z pierwszych instytucji zajmujących się
tworzeniem i prowadzeniem certyfikowanych programów rozwojowych realizowanych w oparciu o ujednolicone standardy
i bazujące na międzynarodowych praktykach. Jako jedna z pierwszych instytucji wprowadził na rynek certyfikację
opartą o ramy kwalifikacji. Tysiące osób, posiadają certyfikat ACI, a wypracowane przez ACI modele potwierdzania
kwalifikacji są z powodzeniem stosowane na całym świecie”

Korzyści z udziału w programach Excellent Business Trainer

Dla uczestnika

 • Usystematyzuje, poszerzy i pogłębi wiedzę w zakresie metodologii pracy szkoleniowej z osobami dorosłymi.
 • Poprawi efektywność prowadzonych szkoleń i działań rozwojowych.
 • Będzie dopasowane do potrzeb uczestników.
 • Będzie miał możliwość potwierdzenia zdobytych umiejętności i uzyskania statusu międzynarodowego certyfikowanego trener biznesu
 • Otrzyma ciekawe materiały, które pomogą mu utrwalić wiedzę pozyskaną na szkoleniu.
 • Weźmie udział w angażującym

Dla pracodawcy

 • Uzyska specjalistów, którzy będą posiadać aktualną wiedzę na temat zarządzania i przywództwa.
 • Poprawi skuteczność prowadzonych w instytucji szkoleń.
 • Poprawi zadowolenie pracowników ze wszystkich szkoleń prowadzonych w firmie.
 • Udoskonali kluczowe obszary w firmie poprzez rozwój pracowników i podniesie jakość oferty rozwojowej firmy.
 • Uzyska systemowo stymulowaną postawę pro-aktywną w zakresie rozwoju kompetencji załogi.